Jogszabályi feltételek

Jogszabályi kötelezettségek a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről:

2012. március 30-át követően megváltozott a táborozni készülő gyermekek egészségügyi igazolására vonatkozó eljárásrend a nemzeti erőforrás miniszter egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2012 (III. 28.) NEFMI rendeletének 1-4. §-ai által módosított  a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet szabályai értelmében. A módosítás szerint a táborozásban résztvevő kiskorú gyermek egészségügyi alkalmasságát – a korábbiakkal szemben – nem az orvosnak, hanem a gyermek törvényes képviselőjének (a szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek) kell igazolni a táborozás megkezdése előtt négy napon belül kiállított – a rendelet 2. melléklete szerinti adattartalmú – nyilatkozattal.  Az új szabály értelmében a nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt, a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából, akinek azt – az általa megállapított határidőig, de legkésőbb a táborozás megkezdésekor – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani, melyet a kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve hatósági jogkörében eljárva ellenőrizhet.

A törvényes képviselőnek – szülőnek, gondviselőnek, gyámnak – az említett formanyomtatványon gyermeke esetleges heveny vagy krónikus fertőző betegségre utaló tüneteiről – tehát nem a kór meglétének szaktudást igénylő megállapításáról –, valamint arról kell nyilatkoznia, hogy gyermeke nem lázas, nincs torokfájása, hányása, hasmenése, bőrkiütése vagy egyéb említett betegségre utaló tünete. Lényeges, hogy a nyilatkozat a jogszabályban meghatározott alakszerűséghez, kötelező tartalmi elemekhez kötött, tehát nem elegendő a szülőnek azt leírnia, hogy a gyermek egészséges, fertőző betegségben nem szenved, illetve közösségbe mehet, melynek megállapítása egyébként is orvosi szakkérdés. A nyilatkozati formanyomtatványon, melyet technikai értelemben a táborozás szervezője készít el, jogszabályban meghatározott adatoknak kell szerepelnie.

E nyilatkozattal a korábbi, esetenként időigényes procedúra egyszerűsödik, hiszen nem lesz szükség napokkal a táborozás előtt az iskolaorvos vagy más orvos felkeresésére. A miniszteri indoklás rámutat arra, hogy okkal feltételezhető, hogy a gyermek törvényes képviselője több információval rendelkezik a gyermeknek a táborozást adott esetben befolyásoló aktuális egészségi állapotáról, egy kezdődő betegség tünetéről (tüneteiről), mint az alkalmasságot aktuálisan megítélő iskolaorvos vagy háziorvos. Emellett külföldön már bevett gyakorlat a szülői felelősségvállalás erőteljesebb kihangsúlyozása, hiszen a gondviselő tudja a legtöbbet a gyermek hogylétéről. A szülői, gondviselői felelősség hangsúlyosabb megjelenítése ezen a téren is biztonságosabb, alkalmazhatóbb és egyben költségkímélőbb megoldást is jelentene, emeli ki a jogszabály előterjesztéséhez fűzött vezetői összefoglaló.

Ha a nyilatkozatban foglaltak ellenére a táborozás közvetlen megkezdését megelőzően bármiféle betegség tünete, fertőzés gyanúja merül fel, akkor a szülő, illetve a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy vagy a táborvezető is jogosult és köteles is az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni konzultáció céljából [1997: CLIV. tv. 62. § (1)].  Ebben az esetben az ellátás az Egészségbiztosítási Alap terhére vehető igénybe.

Amennyiben a nyilatkozat kitöltéséhez szükséges, a védőnő segítségét lehet kérni, azzal, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a nyilatkozat kitöltésében a védőnő minden esetben részt vesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik, a napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik, továbbá a napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje alatt is tartósan működnek, és ahol a tanév vége és a következő tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [12/1991. (V. 18.) NM rend. 1. §(1)].

Kereskedelmi szálláshelynek minősülő létesítmények a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló, míg a magánszálláshely a fizető-vendéglátó szálláshely, például a falusi szálláshely. A tanév vége és a következő tanév kezdete között természetesen a szorgalmi időszak utolsó napja és a következő tanítási év első napja közötti időszakot kell érteni, mely irreleváns a kereskedelmi és magáncélú üdültetés esetén, történjék az non- vagy forprofit jelleggel. A rendelet hatálya tehát a szervező személyére, a tábor elnevezésére, és a tábornak helyet adó intézmény működési rendjére való tekintet nélkül kiterjed a napközis foglalkozásokat biztosító szervezett gyermeküdültetésre (napközis táborokra), valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekre, így a bentlakásos táborokra is, melyek vonatkozásában az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet által módosított  az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 3. §-a nevesíti a kiterjesztő tárgyi hatályt a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § (2) bekezdésére.

A rendelet hatályba lépése előtt kiállított orvosi igazolások 2012. április 1-jéig használhatóak fel a táborozás során.

A jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 2012/35. számában, mely letölthető innen:>>>

A nyilatkozat adattartalma a következő:
1. A gyermek neve
2. A gyermek születési dátuma
3. A gyermek lakcíme
4. A gyermek anyjának neve
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bőrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma